2013

27/04/2020

Công ty đi vào ổn định sản xuất tại nhà máy mới: Công suất đạt 150 Container 40’/ năm ~  1,2 triệu SP/năm.

Mở rộng thêm thị trường khi có những đơn hàng xuất khẩu sang thị trường Úc

 
Tin tức khác
27/04/2020
27/04/2020
27/04/2020
27/04/2020
27/04/2020