1995 - 1996

27/04/2020
Đánh dấu sự ghi nhận của thị trường với các sản phẩm của Nam Hoa khi công ty có những đơn hàng xuất khẩu đầu tiên sang Hàn Quốc và Nhật Bản. Sau đó, Nam Hoa liên tục đầu tư dây chuyền sản xuất nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, nhờ đó mở rộng xuất khẩu, chinh phục các thị trường khó tính khác như Mỹ, Châu Âu.
Tin tức khác
27/04/2020
27/04/2020
27/04/2020
27/04/2020
27/04/2020