Chính sách tuyển dụng

Tại Nam Hoa, yếu tố con người luôn được đề cao. Các nhân viên của công ty vừa đáp ứng được chuyên môn nghề nghiệp vừa tôn trọng trong ứng xử và tận tâm, chu đáo trong phục vụ khách hàng. Nam Hoa luôn trân trọng những giá trị của mỗi nhân viên và Nam Hoa cũng là một khối đoàn kết bền vững, từ đó tạo ra sức mạnh tập thể cho cả công ty và cho mỗi nhân viên.

Công ty đánh giá khách quan, đúng mức về sự đóng góp của mỗi thành viên nhằm giúp nhân viên ý thức vai trò của mình trong việc hình thành văn hóa Công ty, không ngừng học tập, sáng tạo, cần cù và chính trực. Chính sách nhân sự luôn được cải tiến để tập thể Nam Hoa có được môi trường làm việc tốt nhất

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

STT Vị trí tuyển dụng Số lượng Khu vực Hạn nộp hồ sơ
01 TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG 200 TP. HCM
02 Nhân Viên Thống Kê Sản Xuất 01 TP.HCM
03 Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất 01 TP.HCM
04 Nhân viên lập trình máy CNC gỗ 01 TP.HCM