2006 – 2008

27/04/2020
Việc sản xuất đã đi vào ổn định. Các thị trường xuất khẩu được mở rộng sang châu Âu (bao gồm Anh, Đức, Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Hà Lan, Bỉ, Hy Lạp) và Mỹ trong khi các thị trường truyền thống Nhật Bản và Hàn Quốc ngày càng được củng cố vững chắc.
Tin tức khác
27/04/2020
27/04/2020
27/04/2020
27/04/2020
27/04/2020